Aanvraag en contractering

De eerste stap naar certificering van bosbeheer is het invullen van een aanvraagformulier van één of meerdere certifcerende instellingen.

Dit aanvraagformulier geeft de certificeerder inzicht in de bedrijfsvoering en het bosbeheer, en daarmee de haalbaarheid, de lengte en de geschatte kosten van het certificeringsproces. In het aanvraagformulier staan:

 • contactgegevens
 • doel van het certificeren
 • gegevens over bosbeheer: Oppervlakte van de bosbeheerseenheden, jaarlijkse productie en houtsoorten, organisatiestructuur, inventarisatie van de belanghebbenden
 • algemene informatie over het bedrijf


De certificerende instelling op haar beurt informeert de aanvrager over de werkwijze, de eisen die aan certificeren verbonden zijn, en de geschatte kosten.

Is certificeren haalbaar en komen de aanvrager en de certificeerder tot overeenstemming, dan wordt er een contract getekend voor het vooronderzoek of voor het hele traject. Sommige certificeerders geven ook een checklist. Hiermee kan de bosbeheerder van te voren zien, welke stappen er nog ondernomen moeten worden voordat er overgegaan kan worden tot contractering.

Onderdelen van de SKAL- checklist zijn:

 • zijn er kaarten van het gebied beschikbaar?
 • is er een beheersplan met een lange en middellange termijn visie; is er een werkplan?
 • is er een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en besluitstructuren binnen de beheerseenheid?
 • is er een veiligheidsplan voor de werknemers?
 • is er een gecontroleerde methode van kap (RIL)?
 • beschrijving van de toestand van het bos? welke garantie is er voor het behoud van het ecosysteem?
 • is er een duidelijke administratie voor inkoop van materialen en verkoop van bosproducten
 • zijn er schriftelijke procedures voor vragen en klachten van derden?

SKAL aanvraagformulier
SKAL checklist