Organisatie

Het platform is een samenbundeling van vijf bedrijfslevenorganisaties waarin bosbouwondernemers zijn verenigd:
- de Associatie van Bos-Exploitanten (ABE);
- de Algemene Surinaamse Hout Unie (ASHU);
- de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB);
- de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA);
- de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).


Het Platform is sinds haar oprichting een gewaardeerde partner in diverse ontwikkelingen binnen de bossensector in Suriname, zowel voor de lokale overheid en in de formulering en uitvoering van internationale (donor) programma's voor onderzoek en ontwikkeling.