Vaststelling van belangengroeperingen

De inspecteurs toetsen het bosbeheer aan de hand van vastgestelde criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer.

Deze toetsing gebeurt op drie manieren : op kantoor (evalueren van rapporten), tijdens veldbezoeken en gedurende gesprekken met de managers, de werknemers, omwonenden en betrokken organisaties.

In het FSC-jargon wordt dit laatste "stakeholder consultation" genoemd. Degene die certificering aanvraagt, geeft vooraf aan het eigenlijke certificeren een lijst met namen van de belangengroepen. Zo kan een inschatting gemaakt worden hoeveel gesprekken en bijeenkomsten er gehouden gaan worden.

De stakeholder consultations kunnen gebeuren door interviews of door openbare bijeenkomsten. Het organiseren van deze bijeenkomsten kan soms veel tijd vergen. Toch wordt er erg veel belang aan gehecht, omdat tijdens deze bijeenkomsten de lokale bevolking hun reactie kunnen geven op het bosbeheer en de gebruikte standaard.