Hoe ziet een standaard eruit?

Een standaard heeft een bepaalde hierarchische opbouw.

  • doel: Waar willen we naar toe, welke (bos)ontwikkeling willen we?
  • principe:Wwat willen we?
  • criterium: Wat moet ervoor gebeuren?
  • indicator: Hoe kunnen we dat meten?
  • norm: Wat vinden we een toelaatbare waarde?
  • verifier: Waar vinden we de gegevens, wat zijn de informatiebronnen?


De opbouw is een boomstructuur. Elk principe heeft meerdere criteria; elk criterium heeft meerdere indicatoren etc. Dit betekent dat er voor de toetsing van het bosmanagement en voor de chain of custody veel informatie verzameld moet worden.

Dit gebeurt door inspecteurs tijdens veldbezoeken, consultaties van de documentatie en gesprekken met het management, de werknemers en binnenlandgemeenschappen. FSC heeft 10 internationale prinicpes en criteria opgesteld voor goed bosbeheer, waaraan op nationaal niveau indicatoren, normen en verifiers moeten worden toegevoegd.
Ook zijn er algemene FSC principes en criteria voor het beheer van de handelsketen. Deze worden op het moment herzien. Halverwege 2004 komen de nieuwe regels uit, die op de website van FSC International komen te staan.

FSC international

Hierarchical framework for the formulation of sustainable forest management standards (Tropenbos international document )
FSC algemene principes en criteria voor goed bosbeheer
FSC algemene principes en criteria voor handelsketen
Standaard van Guyana (Guyana National Initiative for Forest Certification)
Skal International Forestry Standards (SKAL)