Jaarlijkse controle

Een certificaat wordt voor de duur van 5 jaar uitgegeven. Wel moet er elk jaar een inspectie plaats vinden, om te kijken of het bedrijf niet "terugvalt" in een niet-duurzame productiewijze.

Gedurende de jaarlijkse controle wordt vooral gekeken of het bedrijf het logo op een juiste manier gebruikt. Het komt voor dat een bedrijf niet al haar bosbeheerseenheden laat certificeren. In zo&n geval mag het bedrijf uitsluitend het logo voeren op hout dat uit de gecertificeerde bosbeheerseenheden komt. En niet op al het hout van de hele concessie.

De jaarlijkse controles vinden plaats in de aanwezigheid van de bosbeheerder. Voldoet een bedrijf tijdens de controles niet aan de gebruikte standaard, dan wordt het certificaat ingetrokken.

Na vijf jaar moet er weer een volledig heronderzoek aanvraagd worden