Wat is certificering ?

Internationale erkenning van het Surinaamse bosbeheer kan bereikt worden door het certificeren van het huidige bosbeheer (Forest Management Certification) en van de handelsketen (Chain of Custody Certification).

Boscertificering is een formele werkwijze, waarmee een onafhankelijke instelling het bosbeheer toetst aan van te voeren vastgestelde criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer. Boscertificering gebeurt door aanvraag van een bedrijf en is een vrije keuze.

Wanneer alle bedrijven in de verwerkings- en handelsketen, kunnen aantonen dat hun basisproducten uit een gecertificeerd bos komen, dan kan het eindproduct gelabeld worden met een certificaat.

Hiermee heeft de (internationale) consument zekerheid dat het product dat hij of zij koopt uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is.

Er bestaan verschillende certificeringsschema&s. FSC (wereldwijd), PEFC (Europa), CSA (Canada), MTTC (Maleisië), LEI (Indonesië) en OAB (Congo-bekken, Afrika).

Deze schema&s zijn meestal ontwikkeld voor een bepaalde regio of een bepaald land. Alleen FSC werkt wereldwijd, waarbij er per land een vertaling wordt gemaakt van de algemene regels voor duurzaam bosbeheer, de nationale standaard.

Suriname heeft nog geen nationale criteria voor duurzaam bosbeheer.