Producten en Diensten

Het Platform Houtsector Suriname heeft in de afgelopen jaren de volgende producten en diensten ontwikkeld:

Het Platform is sinds haar oprichting een gewaardeerde partner in diverse ontwikkelingen binnen de bossensector in Suriname, zowel voor de lokale overheid en in de formulering en uitvoering van internationale (donor) programma's voor onderzoek en ontwikkeling.

Een aantal belangrijke documenten en producten van het PHS, die u ook elders op deze website aantreft, zijn:

  • Projectdossier: "Voorstellen om te komen tot Substantiele Productie Ontwikkeling in de bosbouwsector" (oktober 2002, geactualiseerd in december 2005)
  • Strategisch Actieplan 2003 / 2008 van de Bosbouwindustrie in Suriname (mei 2003)
  • CD-Rom productie: "Duurzaam bosgebruik in beeld" (mei 2004)
  • Training van 30 professionals binnen het CAP project van het Tropenbos Suriname programma
  • Slijperij voor de sector in samenwerking met Stichting WESP (Nederland).