Inspectierapport

De bevindingen van de hoofdinspectie worden beschreven in het inspectierapport. Dit rapport is vertrouwelijk en wordt aan de certificeringsaanvrager gegeven en aan een panel van deskundigen voor de peer-review.

De certificerende instelling zal in het rapport aangeven of de bosbeheerseenheid voldoet aan de eisen van de standaard of dat er verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Er zijn twee soorten verbeteringen:

 • Minor corrective action requests (CAR) of conditions. Het bedrijf moet binnen een bepaalde tijd de verbeteringen doorvoeren, maar kan wel voor certificering worden voorgedragen.
 • Major corrective action requests (CAR) of preconditions. Het bedrijf moet de major doorvoeren voordat het bedrijf voor certificering kan worden voorgedragen. De tijdslimiet wordt door de certificerede instelling aangegeven.


Voorbeelden van CARs zijn:

 • verbeteren van beheerplan en exploitatieplan
 • kaartmateriaal gebruiksvriendelijker maken
 • op kaart vastleggen van beschermde gebieden in de bosbeheereenheid en beleid van bescherming aangeven
 • inventarisatiemethoden verbeteren
 • gebruik van chemische middelen verminderen
 • inventariseren van illegale activiteiten, en handelingsplan maken
 • beter gebruik van veiligheidsmaterialen en kleding
 • trainingsplan voor personeel maken en uitvoeren
 • meer samenwerken met lokale bevolking verbeteren