Hoofdinspectie of main-audit

Na doorvoering van de maatregelen zoals aangegeven in het vooronderzoeksrapport volgt de hoofdinspectie.

De hoofdinspectie wordt uitgevoerd door een team van inspecteurs. Gezien de uiteenlopende aspecten die bij certificering naar voren komen, bestaat het team meestal uit drie mensen, met een bosbouwkundige, een ecologische en een sociaal-economische achtergrond.

De hoofdinspectie gebeurt door middel van:

  • bureau onderzoek: nagaan van kaarten, inventarisaties, plannen, rapporten en jaarverslagen.
  • veld onderzoek: bezoek aan de bosbeheerseenheid of eenheden
  • interviews en bijeenkomsten met belanghebbenden (stakeholder consultation)


Het bosbeheer wordt getoetst met de vastgestelde standaard, dit is een lijst met criteria, indicatoren en normen. Op de assessement-formulieren wordt een score aangegeven. Op basis hiervan wordt een sterkte-zwakte analyse voor alle 9 of 10 principes gemaakt. De bevindingen van de certificeerders worden allereerst door het inspectieteam aan het bedrijf gepresenteerd en met het management besproken.