Percentage-based claim (PBC)

Omdat het soms moeilijk is om eindproducten als papier en plaatmateriaal te produceren van 100 % gecertificeerd materiaal, heeft FSC het percentage-based claim ontwikkeld. Dit geeft fabrikanten de mogelijkheid om:

  • meer erkenning te krijgen voor producten die gedeeltelijk uit FSC materialen bestaan
  • ook FSC-producten te produceren als niet alle toeleverende bedrijven zijn gecertificeerd
  • meer gebruik te maken kleinere partijen gecertificeerd hout van kleine producenten


Op het eindproduct staat dan vermeld uit hoeveel procent gecertificeerd hout het eind product bestaat.

Momenteel wordt het percentage-based claim (PBC) beleid van FSC herzien. Uitgebreide consultaties onder de leden zijn gaande. Kijk op de FSC-website voor up-to-date informatie. Onderstaande documenten zijn de oude versies.

FSC beleid voor percentage-based claim (mei 2000)
Info-blad percentage-based claim, FSC-NL

Forest Stewardship Council (international)