Certificeringsbesluit

Op basis van het inspectierapport en de reactie van het management team van het desbetreffende bedrijf neemt de certificerende instelling het besluit: certificeren of niet.

Ook hier geldt, net zoals bij het certificeren van het bosbeheer, dat het bedrijf nog niet gecertificeerd kan worden , als het niet aan de CoC-standaard voldoet. De certificeerder geeft pre-condities of major CARs. Pas als aan deze pre-condities voldaan is, wordt de certificering aangevraagd.

Als het bedrijf voldoet aan de eisen en wel gecertificeerd kan worden, kan eventueel een lijst met minor CARs of condities gegeven worden. Hieraan moet binnen een bepaalde tijdspanne voldaan worden.

Een bedrijf heeft altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan, als zij het met het besluit van de certificerende instelling niet eens is. Hiertoe dient het bedrijf contact op te nemen met de certificeerder (of met het FSC-kantoor).
Een certificaat wordt voor de duur van 5 jaar gegeven. Wel moet een jaarlijkse controle plaatsvinden.

Op het correcte gebruik van het logo wordt streng toegezien door de certificieerder (en FSC). Elk certificaat heeft een nummer, bstaand uit naam certificerende instelling + type certificaat + nummer. Een voorbeeld is: SKAL-FM/CoC-016660