Export

De export van Surinaams hout gebeurt meestal in onbewerkte vorm. Van de totale rondhoutproductie wordt 20 % geëxporteerd. De afzetmarkt is voornamelijk Azië (65 %). Ongeveer 35 % wordt uitgevoerd naar Europa en de USA.
Voor de export bestaan strenge regels. Rondhout, paalhout, gezaagd hout en eindproducten vervaardigd uit hout staan op de negatieve lijst. Dit betekent dat er voor de export hiervan een speciale vergunning nodig is. Ook moet een exportheffing betaald worden.
De houtsector ziet graag dat deze beperkende factoren voor de export opgeheven worden.Waarde hout en Exportrecht
Beschikking Uitvoerrecht
Wet op houtuitvoerbelasting
Houtuitvoerwet
Beschikking marktwaardige houtsoorten
Staatbesluit negatieve lijst (1)
Staatbesluit negatieve lijst (2)
Staatbesluit Voorzieningen negatieve lijst
Algemene cijfers van de bosbouwsector