Strategisch actieplan van de bosbouwindustrie

Het Platform Houtsector Suriname (PHS) heeft haar visie op de ontwikkeling van de Surinaamse bosbouwindustrie uitgewerkt in een strategisch actieplan 2003 - 2008. Belangrijke elementen van het plan zijn:

productieverhoging op basis van duurzaam bosbeheer

  • een jaarlijkse productieverhoging van 100.000 m3 rondhout, (tot max. 1 miljoen m3)
  • optimaliseren van bedrijfsvoering van ondernemingen
  • oplossingen zoeken voor eventuele nadelige milieueffecten.


Om tot een verantwoorde verhoging van de rondhoutproductie te komen, is het volgende nodig:

goed opgeleid en getraind personeel
verbeterd imago van het Surinaamse bos (m.n. veiligheid)
aanpassing van de Wet Bosbeheer, met name richting concessiebeleid, stelsel van heffingen en tarieven en visie op bosontwikkeling
gunstig investeringsklimaat en toegang tot externe financieringsmogelijkheden.

De bosbouwindustrie gaat in de periode 2003-2008 een bijdrage leveren aan de verbetering van deze punten.

Strategisch actieplan 2003 - 2008 van de bosbouwindustrie in Suriname