Forest Stewardship Council (FSC)

FSC heeft een brede kijk op duurzaamheid met een sociale, economische en ecologische component. Dit schema heeft als enige wereldwijde steun van internationale ontwikkelingsorganisaties en milieuorganisaties. Op de Nederlandse markt blijft het aandeel FSC-hout groeien. Momenteel is die 8 %.

FSC is een wereldwijde, onafhankelijke organisatie, zonder winstoogmerk. Deze vereniging werd in 1993 opgericht door erg uiteenlopende partijen, zoals natuur- en milieuorganisaties, boseigenaren, mensenrechtenorganisaties, vertegenwoordigers van lokale bevolkingsgroepen, en vooruitstrevende houthandelaren. FSC heeft een sociale, een economische en een ecologische "kamer", waar je lid van kunt worden en daarmee inspraak kunt hebben op nieuwe ontwikkelingen.

FSC heeft 10 internationale principes, die op nationaal of regionaal niveau vertaald worden naar de lokale context. Dit kan gebeuren door een nationale werkgroep of door de certificerende instelling. Het voordeel van een nationale werkgroep is dat er een brede nationale discussie gestart wordt over duurzaamheid in de bosbouwsector en dat alle belanghebbenden een stem hebben in het vaststellen van de regels.

De 10 prinicpes van goed bosbeheer van FSC:

  1. Het bosbeheer moet de nationale wetten evenals internationale afspraken en overeenkomsten, en de principes en criteria van FSC respecteren.
  2. Het gebruik en eigendom van het bos zijn vastgelegd en rechtsgeldig.
  3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren worden erkend en gerespecteerd.
  4. Bosbeheer is gericht op het handhaven of verbeteren van het lange termijn welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen in sociale en economische zin.
  5. De bosproducten en -diensten moeten efficiënt gebruikt worden, opdat de economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld.
  6. De ecologische functies en biodiversiteit van het bosgebied worden beschermd.
  7. Er is een duidelijk beheerplan op schrift, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn.
  8. De sociale, economische en ecologische gevolgen van de activiteiten in het bos worden regelmatig gecontroleerd.
  9. Bossen met hoge natuurwaarde moeten behouden en op hun waarde geschat worden.
  10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen natuurlijke bossen niet vervangen en moeten in overeenstemming met principes 1 t/m 9 beheerd worden.

Forest Stewardship Council
WWF-Huianas website