Bosbeheersplanning

SBB gaat voor elke bosbeheerseenheid een beheersplan maken (artikel 10 boswet). Een visie op bosontwikkeling is hiervoor noodzakelijk.
Een beheersplan geeft aan hoe een bos zich na de eerste oogst ontwikkelt, en na hoeveel jaren (rotatie) er nogmaals geoogst kan worden. Ook de manier van verjonging van het bos wordt aangegeven in een beheersplan.

Een beheersplan beschrijft alle technische vereisten voor rationeel gebruik van het bos (artikel 10 boswet), zoals

  • bossamenstelling, houtvoorraad en jaarlijks toelaatbare kap, verdeling in deelgebieden
  • wegenaanlegmogelijkheden (bosontsluitingswegen en bruggen) en potentiële locaties voor landings en kampementen
  • voorschriften voor administratie en organisatie
  • topografische kaart 1:25.000Celos Management System, het Surinaamse houtteeltkundige systeem, voegt hier aan toe:

  • zonering in FMU´s (forest management units van 20.000 - 25.000 ha) en verdeling in compartimenten (100- 400 ha).
  • lange termijn visie op bosontwikkeling in betreffende gebied
  • middellange termijn visie (10 jaar)
  • bodemkaart 1:100.000

 

Het CMS is nog niet op commerciële schaal uitgeprobeerd. Er moet gekeken worden of het systeem voldoet aan de huidige eisen voor duurzaam bosbeheer. Zo is bijvoorbeeld het elimineren van concurrerende soorten door gebruik van chemicaliën niet toegestaan.

 

The Celos Management System: A provisional manual