Partners

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven exploiteert en beheert gedeeltes van het Surinaamse bos, waarover zij een gebruikerslicentie heeft. Zij verwerkt het rondhout tot houtproducten als gezaagd hout, deuren, vloeren en plaatmaterialen.

Het bedrijfsleven werkt aan een duurzame ontwikkeling van de nationale bos- en houtindustrie. Hiervoor is een verbetering van bedrijfsrendement (efficiëntie en productiviteit), een verhoging van de rondhoutproductie en een aanpassing van het stelsel van heffingen nodig.
In het kader van duurzaamheid werkt de sector aan het oplossen van de nadelige gevolgen van de productieverhoging voor het milieu.
De sector heeft zich georganiseerd in de ABE (Associatie van bosexploitanten), de ASHU (Agemene Surinaamse Houtunie) en PHS (Platform Houtsector Suriname), welke gefaciliteerd wordt door de Kamer van Koophandel.


Overheid
De overheid formuleert op participatieve wijze de wet en regelgeving. Zij zorgt ervoor dat de doelen van het bosbeleid niet conflicteren met algemene nationale ontwikkelingsdoelen uit het MOP. Ook moeten de afspraken, die binnen internationale verdragen -zoals het verdrag van RIO - zijn gemaakt, tot uitdrukking komen in het beleid en de uitvoering ervan.
De overheid is eigenaar van het bos en verzorgt de uitgifte van gebruiksrechten en concessies. Zij is verantwoordelijk voor het concessiebeleid en het stelsel van heffingen, en zij controleert de naleving van de boswet.
Betrokken overheidsorganen zijn LBB ('s Lands Bosbeheer) en SBB (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht).


Maatschappelijke organisaties
Maatschappelijke organisaties komen op voor sociaal-culturele en ecologische belangen.
Enkele voorbeelden zijn de uiteenlopende activiteiten van WWF-Guyana, het beheren van een natuurreservaat door Conservation International, het duurzaam beheren van een gemeenschapsbos door STEPS, het bosbouwkundig onderzoek van CELOS, en de natuurbeschermingsprojecten van STINASU.
Maatschappelijke organisaties spelen een grote rol in de nationale bewustwording met betrekking tot duurzaamheid en de veiligheid van het binnenland.

Word Wildlife Fund - Guianas
CELOS

Surinaamse Marron Instituut

Stichting Sabanapeti

Conservation International
STINASU