Criteria voor duurzaam bosbeheer

Suriname heeft nog geen nationale criteria voor duurzaam bosbeheer geformuleerd. Criteria voor duurzaam bosbeheer dienen om bosbeheer en bosexploitatie te monitoren en evalueren.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in 2002 toestemming gegeven om een nationale werkgroep boscertificering op te richten, die o.a. de formulering van deze criteria moet gaan initiëren. In deze werkgroep gaan bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties samen werken aan de promotie, ontwikkeling en uitvoering van boscertificering in Suriname.De werkgroep is nog niet actief.

Verschillende organisaties, zoals PHS, SBB en WWF-Guianas, wachten het functioneren van de gezamenlijke werkgroep niet af, maar zijn ieder afzonderlijk actief in het bewerkstelligen van veranderingen gericht op duurzame productieverhoging.

Nationale criteria voor duurzaam bosbeheer zouden gebaseerd moeten zijn op de gestelde doelen van het bosbeheer en de visie op de ontwikkeling van de verschillende bostypen. Hiertoe zijn gegevens over de houtvoorraden, aanwas en samenstelling van de verschillende bostypen nodig. Zo kan in de tijd getoetst worden of de boomsoortensamenstelling van het bos niet veranderd.
In veel tropische landen zijn deze gegevens niet aanwezig en beperken de criteria voor duurzaam bosbeheer zich tot richtlijnen en normen voor houtoogst van met name commerciële houtsoorten.

In Suriname zijn door het CELOS onderzoek wel degelijk basisgegevens aanwezig. De Surinaamse houtsector is voornemens om alle elementen van duurzaam bosbheer uit het (houtteeltkundige) CELOS Management Systeem te halen en verder te ontwikkelen.