Beleid maken

De beleidsplannen zijn tot stand gekomen door een samenwerking van de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties.

De uitvoering van dit beleid vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen in de bossector. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van het strategisch actieplan van de bosbouwindustrie.


Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is onontbeerlijk voor een duurzame ontwikkeling van de bosbouwsector. Iedere organisatie levert haar eigen bijdrage.