Vooronderzoek of pre-audit

Na de informatiefase bezoekt een inspecteur de bosbeheereenheid en het bedrijf, dat de bosbeheerseenheid beheert en exploiteert.

Een eerste evaluatie wordt gemaakt en het certificeringstraject wordt besproken met de aanvrager.
Deze eerste evaluatie houdt een review van het beheer- en exploitatieplan in en een bezoek aan het veld.

Met deze gegevens bepaalt de inspecteur of het certificeren van het gebied haalbaar is en of er nog bepaalde voorwaarden en maatregelen aan het certificeren verbonden zijn. Er wordt een vooronderzoeksrapport gemaakt.

Indien de aanvrager akoord gaat met de voorgestelde maatregelen, dan maakt de certificerende instantie desgewenst een definitieve offerte en contract. Bedrijfsgevoelige informatie over het bosmanagement wordt vertouwelijk gehouden en niet openbaar gemaakt. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanvraag voor certificeren een onderzoek gedaan door een consultant. Hij/zij bekijkt of certificeren haalbaar is en welke verbeteringen er doorgevoerd moeten worden. Dit verkort vaak het eigenlijke certificeringstraject en vermindert de kosten. In Suriname is in opdracht van WWF-Guianas en het bedrijfsleven ook zo&n onderzoek gedaan.

Samenvatting "Assessing the Possibilities for Forest Certification in Suriname"
Samenvatting "Assessment of the Forest Operations of BSH and SURTIM"


Eén bedrijf in Suriname (Ansoe N.V.) heeft inmiddels ervaring met een pre-audit. Hieruit blijken vooralsnog de volgende knelpunten voor duurzaam bosbeheer.

  • geen of lage scholing van medewerkers, waardoor verslaglegging moeilijk zal zijn
  • communicatie met (dorps)gemeenschappen
  • korte concessie duur
  • beperkingen rondom de export van hout