Reduced-Impact Logging (RIL)

Conventionele houtkapmethoden veroorzaken vaak veel verstoringen en schade aan de bosbodem en de bosvegetatie. Overmatige kap leidt tot erosie en vermindert de soortenrijkdom en het regeneratievermogen van het bos.
Reduced-Impact Logging (RIL) richt zich op het verminderen van deze ecologische schade door richtlijnen en oogsttechnieken te geven om de houtproductie te optimaliseren. Onderdelen van RIL zijn:

  • 100 % pre-harvest inventarisatie en kaartering
  • selectie en markering van te kappen bomen
  • pre-harvest planning van de aanleg van boswegen, skid trails en landings
  • kappen van lianen
  • verbeterde kaptechnieken (directional felling, laag mogelijke stobbes, beperken van resthout)
  • winching van stammen, zware machines blijven op skid-trails
  • veilig gebruik van de machines en motorzaag.


De uitvoering van RIL-technieken brengen kosten met zich mee, maar deze vallen weg bij de besparingen (minder schade aan het bos, aanleg van minder wegen, minder erosie, betere waterkwaliteit, snellere regeneratie van het bos).

Een nationale Code of Practice weerspiegelt de afspraken die in het kader van RIL gemaakt zijn. Suriname heeft nog geen nationale Code of Practice. Buurland Guyana heeft wel een Code of Practice.

Code of Practice Guyana

De FAO heeft een algemeen model voor een Code of Practice ontwikkeld.


FAO model code of forest harvesting practice

In oktober 2003 is in het kader van het CDE programma [[Duurzaam Bosbeheer[[ een RIL-cursus gegeven door het Forest Training Centre Inc. (FTCI, Guyana). Deze training, waarin deelnemers uit het bedrijfsleven, SBB en CELOS participeerden, vond plaats bij Ansoe N.V. Meer RIL-trainingen zijn nodig.

Rapport CDE training in RIL Suriname

(bron: USA-Fed, ITTO, IWOKRAMA, FTCI)