Bosexploratie

Met een bosexploratie inventariseert de toekomstige exploitant de mogelijkheden voor houtexploitatie in gebieden waar houtkap toegestaan is (zie art. 16 , 23 en 24 boswet ).
SBB kan een exploratievergunning geven aan Surinaamse natuurlijke of rechtspersonen voor de duur van:

  • 1 jaar voor gebieden tot 25.000 ha
  • 2 jaar voor gebieden tussen 25.000 ha en 150.000 ha.


Hiertoe moet een aanvraagformulier aan SBB worden overlegd.

Voor exploratie betaalt de concessionaris een vastgesteld exploratietarief.


Vereisten aanvraag exploratie
Beschikking Exploratietarief
Aanvraag Concessie en Exploratie


Voor de verzameling en verwerking van de gegevens zijn minimumeisen vastgesteld.

Met de gegevens van zo´n exploratie wordt een kapplan geschreven. Dit is samen met bosbedrijfsplan de basis voor een concessieaanvraag.


Handleiding bosbedrijfsplan