Opmeten, merken en registreren van hout (2000)

Na velling is de concessionaris of vergunninghouder verplicht om de stronk en de gevelde boom te voorzien van eenzelfde nummer. Houtblok(ken) moeten worden voorzien van een label met een uniek nummer (speciaal registratiemerk).

Diameter en lengte van de stam en stamdelen van de gevelde boom worden opgemeten. Alle gegevens worden geregistreerd in het kapregister. Labels mogen in geval van export niet verwijderd worden.

Labels zijn te verkrijgen bij Dienst Bosbeheer.