Vervoer bosproducten (2000)

Het vervoer van bosproducten uit een houtwingebied dient in viervoud geregistreerd te worden op een vervoerbiljet, en indien gevraagd getoond worden aan een bosambtenaar. Vervoerder is verplicht zich te melden bij elke boswachterpost die zij passeren.

Saronbrug (1998)
Voor het gebruik van de brug over de Saramaca rivier worden tolgelden geheven.