Kapplan, vervoer en registratie

Met de gegevens van de bosexploratie maakt de concessionaris een kapplan per jaar. De geplande hoeveelheid te kappen hout bepaalt de hoogte van de heffing op hout, retributie. Deze betaalt de concessionaris aan SBB, ook als de houtkap achterblijft bij de planning. Dit laatste zou de houtsector graag anders zien.

De geoogste stammen en de achtergebleven stobbe worden voorzien van een nummer en een label. Volgens de voorschriften van SBB worden de stammen opgemeten en geregistreerd in het kapregister. SBB controleert bij controleposten langs de wegen de stammen die uit het bos komen.

Elke vervoerder moet een vervoerbiljet bij zich hebben, waarop aangegeven staat waar en hoeveel hout gekapt is. Vervoerders hebben een vervoermiddelpas en staan ingeschreven in een bosbouwregister. Aangekomen op de zagerij vindt er door SBB een controle van rondhout plaats. Eenmaal gezaagd hout kan (nog) niet terug getraceerd worden tot de bron.

opmeten, merken en registreren van hout
Beschikking opmeten, merken en registreren van hout

retributie op hout
Beschikking retributie op hout
formulier opmeten van hout

kapregister
beschikking kapregister
formulier kapregister

bosbouwregister
beschikking bosbouwregister
formulier bosbouwregister

Vervoer bosproducten
Beschikking vervoer bosproducten