Onafhankelijke toetsing

De betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met een goede controle of inspectie. De inspecties gebeuren door certificerende instellingen, die professionele, onafhankelijke inspecteurs in dienst hebben. Zij toetsen de standaard aan de werkelijkeheid in het veld. Hiervoor worden rapporten nagekeken, veldbezoeken afgelegd en gesprekken gehouden met het management, de werknemers en de omwonenden.

De certificerende instellingen worden op hun beurt gecontroleerd door accrediterende organisaties, zoals FSC-international voor FSC-certifcering en nationale accreditatie bodies voor PEFC-certificering.
Een accrediterende organisatie checkt een certificerende instelling op hun competentie, geschiktheid en onafhankelijkheid. Ook de gebruikte procedures, administratie, en de qualificaties van het personeel worden nagegaan. Dit is nodig om de geloofwaardigheid van het keurmerk te waarborgen en het vertrouwen van de consument te behouden.

De meeste certificerende instellingen leiden lokale inspecteurs op, of zetten regionale bureaus op. Hierdoor wordt certificering goedkoper en toegankelijk voor iedereen.

ISO heeft algemene richtlijnen voor certificering en accreditatie ontwikkeld. FSC international heeft een handleiding voor accreditatie van certificeerders opgesteld (zie website).
Kijk op de ISO website van voor algemene ISO richtlijnen, zoals
ISO Guide 61( accreditation manual) en ISO Guide 62 en 65 (requirements for certification bodies).


Klik op de ISO website van voor algemene ISO richtlijnen, zoals ISO Guide 61 (accreditation manual) en ISo Guide 62 en 65 (requirements for certification bodies).

Basralocus (Dicorynia guianensis) (foto NR de Graaf)

International Organization for Standardization
Forest Stewardship Council

Enkele FSC-geaccrediteerde certificeerders zijn:

SKAL international
SGS-qualifor
Smartwood
Woodmark

Enkele nationale accreditatie instellingen zijn:

Raad voor Accreditatie (NL)
Accreditatie Raad (SME): in oprichting