Training en kennisverspreiding

Diverse opleidingen voor de verbetering van bestaande houtverwerkingsprocessen zijn tijdens dit project uitgevoerd. In elke training is aandacht besteed aan arbeidsveiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

De trainingen waren gericht op verbetering van de vaardigheden van de medewerkers. De trainingen die zijn gevolgd zijn:

 • Praktische Houtverwerkingstraining
 • Middle Management Training
 • Veiligheidstraining


Houtverwerkingstraining

Onderwerpen van deze training waren:

 • Vierzijdige schaafbank
 • Slijpen van gereedschap (beitels)
 • Controleren van het product dat uit de schaafmachine komt
 • Uniformiteit van producten
 • Onderhoud en service van machines

 


Middle Management Training

Onderwerpen van deze training waren:

 • Effectieve communicatie
 • Delegeren van kennis en ervaring
 • Coaching en leiderschap
 • Time management, planning en control
 • Teammanagement
 • Omgaan met problemen/oplossingsvermogen
 • Omgaan met de introductie van nieuwe of andere werkwijzen om

 


Veiligheidstraining

Onderwerpen van deze training waren:

 • Fysieke werkomgeving
 • Wettelijke voorschriften met betrekking tot de verplichtingen van werkgevers en werknemers
 • Gevaar en ongevallen: theorie, verschillende types, in de fabriek of tijdens installatie
 • Gevaarlijke materialen, waaronder houtsoorten en gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Werken in besloten ruimten
 • Werken op hoogte
 • Tillen, uitglijden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gezondheidsrisico's
 • Mogelijke aanpassingen in fabrieken