Retributietarief op hout, houtwaren en overige bosbijproducten (1998)

Voor schilhout, rondhout en paalhout is het retributietarief 5 % van de exportwaarde. Voor bosbijproducten is dat 30 % van de exportwaarde. De meetmethode voor het volume van rondhout en vierkant bekapt hout is vastgelegd.