International Organisation for Standardisation (ISO)

ISO is een internationale organisatie, die op allerlei technische gebieden standaarden ontwikkelt. Naast technische standaarden, zijn er ook standaarden voor de bedrijfsvoering opgesteld. Deze standaarden richten zich op kwaliteits- en milieuzorg.

In de bosbouw wordt de ISO 14001 norm gebruikt. Deze norm geeft eisen waaraan het milieuzorgsysteem van een bedrijf moet voldoen. Een milieuzorgsysteem geeft een bedrijf handvaten om haar activiteiten op een milieuvriendelijke manier uit te voeren. Hierdoor worden op systematische wijze wet- en regelgeving en eigen bedrijfsvoornemens nageleefd. Doel van een milieuzorgsysteem is om de nadelige effecten van het fabricageproces voor het milieu te verminderen.

De 14001 norm is niet specifiek voor bosbouwbedrijven ontwikkeld, maar geldt voor allerlei soorten bedrijven. Het systeem is dan ook niet gebaseerd op internationale criteria voor duurzaam bosbeheer.
Controle wordt gedaan door een onafhankelijke geaccrediteerde instelling. Indien een bedrijf een milieuzorgsysteem heeft, dat aan de ISO normen 14001 voldoet, wordt het ISO14001-certificaat uitgereikt aan het bedrijf. Het is niet mogelijk om het product te labelen met een ISO certificaat. Een chain of custody certificering is niet van toepassing.

ISO heeft ook algemene richtlijnen voor standaardisatie. Deze handleidingen zijn onmisbaar, wanneer er besloten wordt een eigen boscertificeringsschema te ontwikkelen.

ISO bestaat wereldwijd uit 145 nationale standardisatie en normalisatie instituten. In Nederland is dit het NEN. Informatie staat op de websites van NEN en ISO.

NEN
International Organization for Standardization