Marktwaardige houtsoorten (2000)

Deze lijst geeft 51 marktwaardige houtsoorten, 39 mogelijk marktwaardige houtsoorten en 7 houtsoorten waarvan velling verboden is.

Marktwaardige houtsoorten mogen niet geveld worden beneden de 35 cm. diameter, moeten een niet vertakt stamstuk van tenminste 8 meter hebben en mogen hoogstens 20 % afwijken van een rechte lijn. Niet meer dan 20 % van het stamvolume mag aangetast zijn door houtbeschadigende micro-organismen.

Marktwaardige bomen, die aangeduid zijn in het kapplan, moeten worden geoogst en hierover moet retributie betaald worden.

Ook mogelijk marktwaardige houtsoorten mogen niet onder de 35 cm. diameter gekapt worden. Voor deze houtsoorten hoeft geen retributie betaald te worden.