Meer houtsoorten

In 2002 werden ondermeer de volgende (nog niet gecertificeerde) houtsoorten geëxporteerd uit Suriname.

  •     Basralocus (Dicorynia guianensis)
  •     Kopi (Goupia glabra)
  •     Gele Kabbes (Vatairea guianensis)
  •     Groenhart (Tabebuia serratifolia)
  •     Sali (Tetragastris spp.)
  •     Purperhart ( Peltogyne paniculata, P. venosa)
  •     Walaba (Eperua falcata)
  •     Sumaruba (Simaruba officinalis)
  •     Pakoeli (Platonia insignis)


Traditioneel is de vraag naar Basralocus groot, ongeveer 50 % van het totaal. Basralocus wordt ondermeer in de waterbouw toegepast.

Het toepassen van duurzaam bosbeheer brengt niet alleen verandering voor de houtproducenten met zich mee, maar ook voor de (internationale) houtconsumenten. Er zullen meer (relatief onbekende) houtsoorten op de markt komen.

Duurzaam bosbeheer verlegt het accent van een vraag-gestuurde markt naar een aanbod-gestuurde markt. Met duurzaam bosbeheer wordt gekeken wat het bos ons te bieden heeft: er wordt evenredig in het bos ingegrepen, zodat de boomsoortensamenstelling van het bos niet veranderd.

De consument zal veel meer moeten gaan kijken naar de houteigenschappen, en minder naar de soort. Het zal blijken dat verschillende relatief onbekende houtsoorten toepasbaar zijn.

Op de website van Centrum Hout (NL), FSC Nederland en van verschillende Nederlandse houtleveranciers staan lijsten met de leverbaarheid en eigenschappen van het hout.

 

houtinformatie site van Centrum Hout
FSC Nederland