Vijf stappen

Bij de verkoop van gecertificeerd hout is het van belang dat elk bedrijf in de handelsketen (agentschap, importeur, zagerij, vloerenfabrikant, groothandel, detailhandel etc) met zekerheid aan kan tonen dat het verkochte hout uit een duurzaam geproduceerd bos komt. Dit kan als de handelsketen gecertificeerd is.

Het certificeren van de handelsketen - ook wel Chain of Custody (CoC) certificering genoemd - is een methode waarmee de houtstroom van het bos naar de eindgebruiker getoest en gecontroleerd kan worden. Elk bedrijf, of schakel in de keten moet apart door een onafhankelijk bedrijf gecertificeerd zijn (zie afbeelding).

Aspecten die gecontroleerd worden, zijn:

  • herkenbaarheid en identificatie van de houtstromen door een correcte etiketering
  • traceerbaarheid door een fysieke scheiding in de verwerking en de opslag
  • risico analyse betreffende het niet gescheiden houden van houtstromen
  • kwantiteitsbeheersing (goede administratie van inkoop en verkoop)
  • training en informeren van personeel over de CoC procedures
  • gebruik van logo en label


Toetsing gebeurt aan de hand een COC standaard met principes, criteria, indicatoren en normen.

  • gezaagd hout
  • chips en vezel- producten
  • samengsstelde (geassembleerde) producten

FSC algemene principes en criteria voor handelsketen

SKAL principes en criteria voor handelsketen


FSC is momenteel bezig om de COC standaard te herzien (zie FSC website, ga naar document list, sectie FSC policies and standards of ga naar de COC-review homepage).

Forest Stewardship Council (international)


In Suriname is nog geen ervaring met certificering van de handelsketen.