Waarde van hout en Exportrecht (1999)

De waarde (FOB) voor export bestemd rondhout is vastgesteld voor marktwaardige en mogelijk houtwaardige houtsoorten op resp. 120 en 110 US $/m3. Het te betalen exportrecht voor rondhout is 20 %.

Voor ruw bewerkt hout is de waarde (FOB) 125 - 175 US $/m3 en ligt de export waarde tussen 5 en 10 %.

Voor gezaagd hout ligt de waarde tussen de 90 - 350 US $/m3. Bij verder verwerking kunnen waarden verhoogd worden met max. 100 %.