Waarom internationale erkenning?

Door internationale erkenning van de kwaliteit van het Surinaamse bosbeheer is het mogelijk om de consument op overtuigende wijze te laten zien dat het hout op verantwoorde wijze geproduceerd is. Dit heeft grote voordelen:

  • de producent kan reageren op een veranderende vraag van huidige klanten, met name de vraag naar duurzaam geproduceerd hout
  • Exporteurs hebben toegang tot (nieuwe) afzetmarkten voor de beoogde verhoogde productie
  • bosbeheerders hebben toegang tot andere financieringsmogelijkheden (donors, banken)
  • bosbeheerders en managers van de verwerkende industrie beschikken over een (evaluatie)methode om de bedrijfsvoering op efficiënte wijze te verbeteren


Voor het verkrijgen van internationale erkenning zal een veranderingstraject ingezet moeten worden. Hiervoor is (politieke) wil en maatschappelijk draagvlak nodig. Tijdens de verschillende nationale workshops over boscertificering in Paramaribo is een start gemaakt met creëren van het maatschappelijk draagvlak.

Internationale erkenning van bosbeheer lost niet alle problemen op. Politieke maatregelen, zoals een ander uitgiftebeleid van gebruikersrechten en lokale rechten van binnenlandbewoners, blijven ook nodig.

De belangrijkste doelen van het strategisch actieplan, zoals verantwoorde productieverhoging en optimalisatie van de bedrijfsvoering, kunnen mede door middel van "international erkenning van het lokale bosbeheer" verwezenlijkt worden.