Initiatieven van gebruikers

In verschillende landen, waaronder Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten hebben een groep van bedrijven een kopersgroep (of buyersgroup) opgericht. De bedrijven die bij deze groepen aangesloten zijn proberen om het marktaandeel van gecertificeerd hout en gecertificeerde houtproducten te vergroten door meer bekendheid aan FSC certificering te geven en projecten in producentenlanden te ondersteunen. Met deze activieteiten vergroten ze zowel de vraag alshet aanbod van FSC-hout , en dragen hiermee bij aan een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen (MVO).

Een Nederlandse kopersgroep is:
Stichting Goed Hout of stichting FSC-Nederland

Global Forest Trade Network (GFTN)
In het Gobal Forest Trade Netwerk, opgestart door WWF, zijn meer dan 15 groepen van bedrijven met milieuorganisaties actief. Zij hebben als missie om het aandeel FSC-hout in de internationale houtmarkt te vergroten. Verschillende van deze groepen zijn producersgroepen. Zij worden door WWF gesteund in het verbeteren van hun bosmanagement en opzetten van marketing strategiën voor FSC-hout.

WWF International en Global Forest trade Network