Principes van erkenning

Internationale erkenning van de kwaliteit van het bosbeheer komt tot uiting door een keurmerk of certificaat dat op het rondhout of de houtproducten gestempeld staat. Dit certificaat geeft de (internationale) consument de garantie dat het product dat zij of zij koopt uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is.

Internationale erkenning of certificering is gebaseerd op de volgende principes:

  • Marktmechanisme: de consument vraagt om een product met een bepaalde kwaliteit. De producent levert deze kwaliteit tegen een redelijke prijs. In ons geval vraagt de consument om een ecologisch en sociaal verantwoord product.
  • Internationale afspraken: het beheer van natuurlijke hulpbronnen gebeurt op een sociaal aanvaardbaar, economisch haalbaar en ecologisch verantwoorde manier. Tijdens verschillende internationale bijeenkomsten zijn algemene en internationaal aanvaarde principes voor duurzaam bosbeheer geformuleerd. Sommige principes vormen de basis van internationale certificeringschema's, zoals FSC, PEFC.
  • Lokale definitie van duurzaamheid: Alle betrokkenen van de bosbouwsector bepalen samen wat duurzaamheid in de lokale context is. Deze definitie moet afgestemd worden met de internationale afspraken.
  • Onafhankelijke toetsing: Duidelijke informatievoorziening tussen de schakels in de houtketen is belangrijk om het vertrouwen van de consument te behouden en/of te winnen. Toetsing gebeurt door derden.