Peer review en beslissing

Een team van 2 tot 3 onafhankelijke specialisten leest het inspectierapport en beoordeelt het rapport op volledigheid, juistheid en uitvoerbaarheid.

Het team geeft op- en aanmerkingen over de inhoud en kan de conclusie van het rapport bijstellen. Minors kunnen omgezet worden in majors en omgekeerd.

Als voldaan is aan de major corrective actions kan het certificaat aan het bedrijf toegekend worden voor een periode van 5 jaar. Elk certificaat heeft een nummer, bestaand uit afkorting van de certificerende instelling + type certificaat + nummer. Een voorbeeld is SKAL- FM/CoC-016656.

Is een bedrijf het niet eens met het besluit van de certificerende instelling, dan kan het bedrijf in beroep gaan bij de certificeerder zelf of als dat niet bevalt bij FSC-international. FSC heeft een officieel "dispute resolution process".

De certificeerder stuurt kopieën van de rapporten en besluiten naar het hoofdkantoor van FSC in Bonn.
De certificeerder maakt een samenvatting van het inspectierapport, en maakt dit openbaar. Op de websites van de certificerende instellingen zijn openbare inspectierapporten te lezen. Deze openbare rapporten bevatten geen bedrijfsgevoelige informatie, die de concurrentie positie van het bedrijf kan schaden, zoals financiële gegevens en geplande houtoogst.


Openbaar certificeringsrapport Staatsbosbeheer Noord Holland