Wat gaat er gebeuren?

Suriname doet al veel om haar bossen rationeel te gebruiken. Dat hebben we wel in het bovenstaande gezien en gelezen.

Toch is er nog veel werk te verzetten om volgens de principes van duurzaam bosbeheer te kunnen werken. Voorbeelden zijn:

  • voortzetten van bosinventarisaties
  • schrijven van beheersplannen, waarin een toekomstvisie op bosontwikkeling op de voorgrond staat
  • vergelijken van nationale regelgeving met internationale principes van duurzaam bosbeheer
  • vaststellen van lokale criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer
  • maken van een code of practice voor de houtkap, volgens RIL principes
  • verfijnen van het logtracking systeem
  • gecertificeerde voorbeeldbedrijven
  • opleiding en onderzoek.Platform Houtsector Suriname heeft Smart Forestry Development Magenement NV opgericht. Dit is een vennootschap, die zich zal gaan inzetten voor een verhoogde houtproductie en een duurzaam versnelde productie-ontwikkeling. Samenwerking van bos(exploitatie)bedrijven wordt geinitieerd, en bedrijfsnormen worden ontwikkeld.

Tropenbos International start in Suriname samen met CELOS een onderzoeksprogramma.

WWF-Guianas ondersteunt en co-financiert certificeringsinitiatieven in Guyana en Suriname. Ervaringen in de regio worden in dit programma uitgewisseld.
In Suriname is Ansoe N.V. het FSC-certificeringstraject gestart. Het vooronderzoek (pre-scoping) is al door SGS-qualifor gedaan. De hoofdinspectie is gepland voor begin 2005.

Buurland Guyana werkt hard aan internationale erkenning van haar bosbeheer en bosgebruik. Een code of practice is reeds aanwezig en een derde draft versie van Criteria en Indicatoren is gepubliceerd en wordt besproken.

Code of Practice for Timber Harvesting in Guyana (tweede versie)
National Forest Certification Standard for Guyana (derde versie)
Smart Forestry Development Magenement NV