Groepscertificering

Een groep kleine houtproducenten kan de handen in één slaan en kiezen voor een groepscertificering. Het voordeel van groepscertificering is dat het de kosten van certificering voor de individuele deelnemer aanzienlijk vermindert. Ook is de vermarketing van de samengevoegde relatief kleine productiestromen gemakkelijker.

Een groep is een formele of informele coöperatie van kleine houtproducenten. Zij wijzen een persoon of organisatie aan, die het certificeringsproces organiseert en begeleidt en de officiele contacten met de certificeerder onderhoudt.. Het is ook mogelijk een certified resource manager aan te stellen.

SKAL standaard voor groepscertificering (zie deel 4)


FSC-international is bezig om criteria op te stellen voor Small & Low Intensity Managed Forests (SLIMF). A small managed forest is kleiner dan 100 ha; een low intensity forest is een bosgebied waar minder dan 20% van de jaarlijkse aanwas en minder dan 5000 m3 hout wordt geoogst. De richtlijnen zijn momenteel in een testfase (zie FSC website).

Forest Stewardship Council (international)