Bosbouwregister (2000)

In het bosbouwregister A en B van Dienst Bosbeheer worden alle vervoerders en verhandelaren van bosbouwproducten geregistreerd. Zij ontvangen een registratiebewijs en een vervoermiddelpas. Inschrijvingsformulieren en vervoermiddelpas zijn verkrijgbaar bij Dienst Bosbeheer.