Cijfers bosbouwsector (inclusief houtindustrie)

Productie
Jaarlijkse rondhoutproductie: 150.000 m3
Aandeel van buitenlandse bedrijven in jaarlijkse houtproductie: 10 %


Export
Exportvolume: 20.000 m3 hout/jaar met een waarde van 4 miljoen US dollar
Bijdrage aan totale export: minder dan 1 %
Bijdrage aan Bruto Binnenlands Product: minder dan 3 %
Afzet in Azië: 65 %
Afzet in Europa en USA: 30 %


Oppervlaktes
Gebied onder concessies: 2,2 miljoen ha (levert 40 % van de rondhoutproductie)
Gebied onder ICL (incidentele houtkapvergunningen van 1 jaar): 50.000 ha
Gebied HKV's en gemeenschapsbos: 435.000 ha


Arbeidsplaatsen
Aantal arbeidsplaatsen: 4.000 (5 % beroepsbevolking)


Primaire houtverwerking
Aantal zagerijen (inclusief mobiele): meer dan 70
Totale zaagcapaciteit: 600.000 m3 rondhout/jaar

Cijfers uit Concept Nationaal Beleidsplan, 2003 en Strategisch actieplan van de bosbouwindustrie in Suriname