Inspectierapport

De inspecteurs maken een inspectierapport met de resultaten van de evaluatie en toetsing. Dit rapport is een niet openbaar, omdat het bedrijfsgevoelige informatie kan bevatten.

Dit rapport wordt besproken met het bedrijf en met de certificerende instelling.

Als het certificeringsbesluit positief is, wordt een samenvatting van het rapport openbaar gemaakt. Deze rapporten staan op de websites van de certificerende instellingen.


Op de website van FSC-Nederland kunt u zien welke Nederlandse bedrijven CoC-gecertificeerd zijn.

FSC-Nederland