Nationaal bosbeleidsplan

In het nationaal bosbeleidsplan schrijft de overheid dat de Surinaamse bossen meer moeten:

...bijdragen aan de nationale economie en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties met inachtneming van het behoud van de biodiversiteit......

Om dit te bereiken wordt onder andere de jaarlijkse rondhoutproductie verhoogd tot 500.000 m3.

Dat dit op een duurzame manier gaat gebeuren, blijkt uit de geformuleerde economische, de ecologische en sociaal-culturele doelstellingen.

De plannen van de overheid en van de bosbouwindustrie hebben duidelijke overeenkomsten, zoals

  • verhoging van de rondhoutproductie, gebaseerd op de principes van duurzaam bosbeheer
  • minimaliseren van de milieueffecten

nationaal bosbeleidsplan