Bosbestemmingen en inventarisatie

In 1999 heeft CELOS in opdracht van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een voorlopige bosclassificatie kaart gemaakt met behulp van satellietfoto´s, GIS applicaties, een uitgebreide geografische database en veldbezoeken.
Deze kaart geeft gebieden aan met Permanent Productie Bos, Permanent Schermbos, Permanent Speciaal Beschermd Bos, Conversie Bos en Tijdelijk Gehandhaafd Bos.

"Gebruikgeschiktheidskaarten en bostypenkaarten" bestaan nog niet. Deze kaarten moeten aangeven in welke gebieden het uitgeven van concessies en HKV´s binnen de gebieden "Permanent Productiebos" mogelijk is en dient als basis voor de concessie uitgifte.

Voor het maken van deze kaarten is een nationale bosinventarisatie nodig, waarmee houtvoorraden, aanwas en bossamenstelling bekend moet worden. SBB zal deze inventarisatie gaan uitvoeren met een extensieve methode en met behulp van luchtfoto´s.

Na deze inventarisatie is het mogelijk om bosbeheerseenheden te bepalen van 50.000 - 100.00 ha (zoals voorgeschreven in de boswet, artikel 10 ).