FSC procedures

FSC is een internationale organisatie met 450 individuele leden. Op nationaal niveau houden nationale initiatieven of vertegenwoordigingen zich bezig met :

  • standaardontwikkeling
  • promotie van FSC en gebruik van het logo
  • communicatie tussen FSC international en nationale belangengroepen


In meer dan 30 landen zijn FSC contactpersonen of FSC werkgroepen (NWG) actief.

FSC stelt eisen aan het nationale werkwijze:

  • een gedeeld "ownership" en adequate vertegenwoordiging van alle belangengroepen. Drie sectoren (economische, sociale en ecologische) moeten vertegenwoordigd zijn en gestimuleerd worden om mee te doen. Wanneer de werkgroep erkend is door FSC, moeten meer dan de helft van de leden van de werkgroep FSC-lid zijn.
  • een eerlijke besluitvorming (door consensus of 2/3 meerderheid van stemmen)
  • transparantie door duidelijke documentatie (procedures, notulen van vergaderingen en draft-versies van standaard). De rapporten zijn openbaar, behalve de interne inspectierapporten.
  • periodieke revisie van de standaard (elke 2 - 5 jaar)
  • compatibiliteit. Het certificeringsschema moet afgestemd zijn op nationale regelgeving en processen in de regio. De nationale standaard is een vertaling van de internationale principes en criteria.
  • de aanwezigheid van een beroepsprocedure in geval van conflicten.


FSC-procedures zijn te downloaden van de FSC- website (zie document list).

Forest Stewardship Council (international)


De verantwoordelijkheden van de betrokkenen staan hieronder vermeld:
Roles, rights and responsabilities FSC players