Exploitatievergunningen en gebruiksrechten

Exploitatievergunningen worden uitgegeven in de vorm van concessies (art 25, boswet), dorpsgemeenschapbossen (art 41, boswet), HKV´s (art 58, boswet) en ICL´s (art 38, boswet).
Drie soorten concessies zijn mogelijk:

  • Langlopende: 10 - 20 jaar voor een totale oppervlakte van ten hoogste 150.000 ha.
  • Middellange: 5 - 10 jaar voor een totale oppervlakte van ten hoogste 50.000 ha
  • Kortlopende: 1 - 5 jaar voor een totale oppervlakte van ten hoogste 5.000 ha.


Een concessie geeft recht voor het oogsten en afvoeren van hout overeenkomstig de concessievoorwaarden ( art 27 boswet), het beheersplan en het exploitatieplan. De concessionaris is verplicht om aan SBB concessierecht per hectare te betalen.

vereisten voor aanvraag concessie
Beschikking aanvraag concessie en exploratie
Aanvraagformulier concessie en exploratie
Handleiding voor opstellen van een bedrijfsplan
hoogte concessierecht
Beschikking concessierecht

Het systeem van uitgifte van gebruiksrechten en heffingen vraagt om een aanpassing gezien de geplande productieverhoging. De bosbouwindustrie pleit voor een langere concessieduur en grotere oppervlaktes, zodat investeringen voor duurzaam bosgebruik economisch haalbaar worden. Zij adviseren het bedrag van concessierecht te verhogen, zodat er minder slapende concessies zijn.

Houtkapvergunningen
Houtkapvergunningen (HKV´s) werden oorspronkelijk uitgegeven aan dorpen, voor eigen gebruik. Commerciële kap door bosexploitanten vindt echter steeds meer plaats in HKV terreinen. Deze kap moet, evenals de kap in concessies, beter afgestemd worden op een duurzaam bosbeheer.
Doordat de HKV op naam van het dorpshoofd of de kapitein staat, deelt de gemeenschap vaak onvoldoende in de opbrengsten van het bos.
Vergunning tot incidentele houtwinning

ICL´s, Incidental Cutting Licenses, worden uitgegeven in conversie bos, dat éénmalig leeggekapt kan worden. Op ICL´s wordt geen concessierecht betaald, maar wel retributie op grond van het kapregister.
Beschikking ICL
Aanvraagformulier ICL