Stichting SWPS

Op de internationale markt worden houtverwerkingsbedrijven geconfronteerd met hoge normen ten aanzien van kwaliteit, homogeniteit en continue levering. Houtverwerkende bedrijven in Suriname beseffen het belang dat ze hun normen moeten verhogen om te reageren op dergelijke internationale eisen en betere prijzen te krijgen voor hun producten. Daarnaast worden veiligheid en gezondheid op de werkvloer en procesverbetering om hogere opbrengsten te bereiken steeds belangrijker. Echter, dit kan alleen op grotere schaal dan bedrijfsniveau. Dit dwingt houtverwerkingsbedrijven om samen te werken bij het organiseren van sectorbrede activiteiten om een kwaliteitsverbetering te realiseren.


In 2008 heeft een aantal houtverwerkingsbedrijven deelgenomen aan een technische machinetraining. Vanwege het succes van de training is er een vervolg aangegeven. Deze trainingen waren een eerste stap naar professionalisering van die houtbedrijven. Volgende grotere stappen voorwaarts zijn:

 

  1. Professionaliseren van processen;
  2. Verhoging van de productopbrengst;
  3. Versterking van de positie op de nationale en uiteindelijk de internationale markten door het verhogen van het concurrentievermogen.

 

In 2009 werd de Stichting Duurzame Houtverwerking in Suriname (FSWPS) opgericht om de kwaliteitsverbeteringsactiviteiten in de houtsector vanuit een centraal punt te organiseren en te coördineren. Op dit moment zijn lid van de stichting: Remas NV, Ramzon NV, CPF en Suma Lumber.


Doel

De oprichting van deze stichting is een initiatief van vier vooraanstaande houtverwerkende bedrijven in Suriname en is gericht op de bevordering van duurzaam bosbeheer, door het systematisch opzetten, verbeteren van processen voor bosexploitatie, houtverwerking en alle aanverwante activiteiten om de opbrengst te verhogen. De stichting staat open voor samenwerking met bedrijven in de houtsector of andere verwante organisaties die het doel van de stichting te bevorderen. 

 

De activiteiten van de stichting en dit project in het bijzonder, heeft niet alleen impact op de bedrijfsvoering en houtverwerkingsprocessen van de bovengenoemde bedrijven, de studie resultaten worden via deze site gedeeld met geïnteresseerde bedrijven, in de hoop dat dit leidt tot een sectorbreed spin-off effect en kwaliteitsverbetering in de totale houtverwerkende sector van Suriname. Hiermee wil de stichting een structurele benadering voor de verbetering van de huidige houtverwerkende industrie standaarden bereiken.


De bos-en houtsector van Suriname telt verschillende organisaties die zich vooral richten op het beleid. De FSWPS is de eerste en enige organisatie in de sector met duidelijke en gerichte acties naar kwaliteitsverbetering op de werkvloer. Daarvoor fungeert dit project als een pilot voor de sector.


Samenwerking Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB)

De Stichting voor Duurzame houtverwerking in Suriname (FSWPS) heeft met financiële steun van de IDB heeft het project "Kwaliteitsverbetering van de houtverwerkende industrie in Suriname" (projectcode ATN/ME-12144-SU) gelanceerd in maart 2010. Het is deels gefinancierd door de IDB en deels door de stichting zelf. Het project is uitgevoerd van 2010 tot 2013.


De algemene doelstelling van het SWP-project is om de concurrentiepositie van Suriname's houtverwerkende industrie te versterken door het verhogen van het kwaliteitsniveau van de houtverwerking. De specifieke doelstellingen van het project zijn de bestaande houtverwerking processen te verbeteren en de kansen in de markt te bevorderen. Om de specifieke doelstellingen te bereiken, zijn drie projectonderdelen ontwikkeld, waarvan de resultaten zijn te vinden op deze website:

 

  1. Monitoring en technische verbetering;
  2. Training en Kennisverspreiding;
  3. Productontwikkeling en Marketing.