Aanvraag en contractering

De eerste stap tot certificering van de handelsketen is het leggen van een contact met één of mer certificerende instellingen.

Het management vult een aanvraagformulier in en kan eventueel met een checklist van de certificeerder zien of het bedrijf klaar is voor certificering.

In de SKAL- checklist staat bijvoorbeeld:

  • is er een plattegrond met informatie over opslagruimtes en locaties van verwerking?
  • is er een beschrijving van de houtverwerkingsactiviteiten, van de bedrijfsorganisatie en van het productaanbod ?
  • is er een fysieke en administratieve scheiding van grondstof tot eindproduct?
  • is er een administratie van in- en verkoop van houtproducten?


De certificeerder en het bedrijf overleggen samen over de te volgen procedures, het tijdschema en de kosten.
Uiteindelijk wordt een contract getekend, waarin opgenomen is dat alle bedrijfsgevoelige informatie niet openbaar wordt gemaakt.

check list SKAL
aanvraagformulier SKAL
informatieblad over CoC certificering (FSC-Nederland)