Internationale handel

De jaarlijkse rondhoutproductie in Suriname ligt momenteel rond de 150.000 m³ per jaar. Het grootste deel van dit hout blijft in Suriname zelf en wordt gebruikt als bouwhout voor huizen, kantoren en wegen.

De Surinaamse houtexport bedraagt 20.000 m³ hout per jaar. Het hout gaat naar Caribisch gebied (16%), Azië (36 %), USA (8 %), Duitsland (10 %) en Nederland (27 %).

Wanneer houtproductie op een duurzame wijze gebeurt, kan de Surinaamse rondhoutproductie veel hoger worden dan de huidige 150.000 m3. Zowel de houtsector als de overheid hebben plannen de productie te verhogen tot 500.000 m3 of meer per jaar.


Algemene cijfers van de Surinaamse bosbouwsector

De vraag naar hout op de lokale markt groeit nauwelijks. De vraag op de internationale markt groeit daarentegen wel. Suriname zal dus meer en meer hout produceren voor de internationale markt. De exportmarkt stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het hout.

Naast de kwaliteit van het hout speelt ook de productiewijze een grote rol op de internationale markt. In het bedrijfsleven komt er steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

In Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten groeit de vraag naar hout met een internationale erkend keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout. Van al het hout op de Nederlandse markt is nu 8% FSC gecertificeerd.

Het Nederlandse ministerie van VROM heeft als doel het aandeel gecertificeerd hout te verhogen tot 25 % in 2005.