Jaarlijkse controle

Het CoC certificaat wordt voor een periode van 5 jaar afgegeven. Wel wordt er elk jaar gecontroleerd of het bedrijf nog voldoet aan de eisen en of het de condities heeft uitgewerkt binnen de gestelde tijdsperiode. In totaal worden er 4 jaarlijkse inspecties gedaan, voordat een nieuwe aanvraag gedaan moet worden.

Bij de jaarlijkse inspecties wordt speciaal gekeken of het bedrijf het logo correct gebruikt. Een product mag alleen een (FSC) logo gebruiken als de basismaterialen van een gecertificeerde bron komen.

De certificeerder bezoekt voor elke jaarlijkse controles het bedrijf.

Info-blad Logo gebruik FSC