Houtverwerking en lokale markt

Jaarlijks wordt er 150.000 m3 rondhout uit het Surinaamse bos gehaald. De bosbouwsector streeft de komende jaren naar een aanzienlijke productieverhoging.

De markt voor rondhout ligt rond Paramaribo en Nickerie. Het gaat hierbij om de soorten Basralokus, Wana, Kopie, Gronfolo, Groenhart en Kwaries. De grootste bedrijven zijn Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij NV (BSH) en enkele Aziatische bedrijven.

De primaire houtverwerkende industrie bestaat uit 48 vaste zagerijen en een kleine 70 mobiele zaagunits. Er is een toenemende vraag naar mobiele zagerijen in het bos.
De aanwezige zaagcapaciteit voor rondhout is onderbenut (600.000 m3 versus 150.000 m3). Het machine park is veelal oud en er wordt weinig gebruik gemaakt van moderne zaag-en droogtechnieken. Slechts enkele bedrijven, die zich richten op de exportmarkt, hebben moderne apparatuur.

De lokale afzetmarkt in Suriname voor gezaagd hout is beperkt en groeit nauwelijks. De voorgestelde productieverhoging zal zich dan ook moeten gaan richten op de exportmarkt. Exportmarkt heeft hoge eisen aan kwaliteit en duurzaamheid.

De secondaire houtverwerkende industrie is beperkt. Het gaat hierbij om de fabricage van palen, vloeren, deuren en triplex.

De houtverwerkende industrie heeft zich gebundeld in de Algemene Surinaamse Hout Unie, ASHU.
Marktwaardige houtsoorten
Beschikking marktwaardige soorten
Beschikking houtsoortenlijst
Algemene cijfers van de bosbouwsector